Metody tradiční čínské medicíny (TCM)

Tradiční čínská medicína (TCM) má historii tisíciletí, je to komplexní zdravotní systém, který umí léčit mnoho zdravotních problémů. Vzniká shrnutím vzácných zkušeností s porozuměním životu, udržováním zdraví a bojem s nemocemi nahromaděnými v každodenním životě.

Používá několik terapeutických metod: akupunkturu, akupresuru, dietetiku a speciální metody, jako jsou moxování, baňkování, a čínské masáže.

TCM je založena na rovnováze, harmonii a energii. Za TCM jsou dvě hlavní myšlenky:

Qi: také se nazývá životní energie nebo životní energie, která proudí po celém těle. Je stále v pohybu a neustále se mění. Léčba TCM se často zaměřuje na způsoby, jak podporovat a udržovat tok qi.

Jin a Jang: Jedná se o protiklady, které popisují vlastnosti čchi (Qi). Jin je noční, temný, studený, ženský, negativní a Yang je den, světlo, teplo, pozitivní, muž.