Mariánské Lázně jako "klimatické lázně"

Mariánské Lázně aspirují na statut "klimatické lázně"

Díky parametrům kvality ovzduší, nadmořské výšce (rozhraní podhorského a horského klimatu - Parkhotel Golf 777 m.n.m.), smíšeným lesům a kombinace přírodních léčebných zdrojů a minerálních pramenů, jsou i Mariánské Lázně důkazem unikátní ozdravné funkce nejen na dýchací cesty.

Zařazením Mariánských lázní do skupiny lázní klimatických vznikne v českém lázeňství naprosto ojedinělý komplexní soubor léčebných prvků soustředěný do jednoho lázeňského místa. Stávající přírodní léčebné zdroje – minerální vody, plyn a peloidy budou doplněny o léčebné účinky klimatu. Na toto bude navazovat také rozšíření spektra indikačních skupin pro lázeňské místo Mariánské lázně a také úprava léčebných plánů.

Ve veřejném sektoru budou Mariánské lázně vnímány jako místo s nebývale širokou komplexní nabídkou lázeňských léčebných služeb, místo s garantovanou kvalitou ovzduší a místo se zodpovědným přístupem k životnímu prostředí.

Dosud byly v rámci Karlovarského kraje jedinými klimatickými lázněmi Lázně Kynžvart (jen 9km od našeho hotelu) a to díky podmínkám a výjiečnému vzduchu.

  • kolonáda