Platební a stornopodmínky hotelu

Platební podmínky společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.

V případě, že klient rezervuje pobyt alespoň 2 měsíce před nástupem na pobyt, zaplatí zálohu ve výši 30 % z celkové ceny pobytu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na zálohové faktuře vystavené hotelem.

Jestliže klient rezervuje pobyt méně než 2 měsíce před nástupem pobytu, zaplatí uvedenou zálohu bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na zálohové faktuře vystavené hotelem, nejpozději do 7 dnů od potvrzení rezervace.

Další informace na kontaktu:  sales@parkhotel-golf.cz; provoz@parkhotel-golf.cz

Bankovní spojení:

Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.
č.p. 580 
353 01 Mariánské Lázně

Bankovní spojení: KB Mariánské Lázně 
pro platby v EUR: Konto Nr. 115-4566350227/0100 
IBAN CZ0601000001154566350227 
SWIFT KOMBCZPP

Pro platby v Kč - číslo účtu: 107-4248450257/0100 
IBAN CZ6701000001074248450257 
SWIFT KOMBCZPP

Všeobecné storno podmínky společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.
Storno pobytu:

Do 28 kalendářních dnů přede dnem nástupu na pobyt – žádné stornopoplatky

28 – 15 kalendářních dnů přede dnem nástupu na pobyt - stornopoplatek ve výši 30% z celkové ceny objednaného pobytu

14 – 07 kalendářních dnů přede dnem nástupu na pobyt - stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaného pobytu

06 a méně kalendářních dnů přede dnem nástupu na pobyt nebo nedojezd - stornopoplatek ve výši 100%  celkové ceny objednaného pobytu.

V případě, že klient dohodne s recepcí společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. náhradní termín ubytování, který se uskuteční v plném rozsahu původní objednávky, neúčtuje společnost Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. žádné stornopoplatky.

Doložka:

„Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s., si dovoluje upozornit klienta, že v případě sporu vzniklého z poskytnutých služeb Parkhotelem Golf Mariánské Lázně, a.s., je klient oprávněn zvolit i mimosoudní řešení daného sporu dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může klient podat u České obchodní inspekce (www.coi.cz) nejpozději do jednoho (1) roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Parkhotelu Golf Mariánské Lázně, a.s. poprvé.“.

  • Hotel vchod 2