Historie Mariánských Lázní

Léčivé účinky pramenů v oblasti kolem dnešních Mariánských Lázní byly známy již ve středověku. V roce 1528 jsou na příkaz krále Ferdinanda I. zkoumány na obsah soli.

Zlatý věk Mariánských Lázní

Johann Josef Nehr
klášterní lékař, velký zastánce a propagátor léčivých schopností zdejších kyselek. V letech 1805–1807 postavil Dr. Josef Nehr u Křížového pramene na místě původní dřevěné chýše první zděný dům pro lázeňské hosty s názvem „Zlatá koule“.

Karel Kašpar Reitenberger
byl v letech 1812–1827 opatem premonstrátského kláštera v Teplé, prosadil vybudování lázní přes odpor klášterních bratří (i za cenu svého exilu v Tyrolích).V roce 1812 vzniká z rozhodnutí opata tepelského kláštera Karla K. Reitenbergera samostatná obec Mariánské Lázně.

Dne 6. 11. 1818 jsou Mariánské Lázně výnosem vlády vydaným vrchním purkrabím F. A. Libštejnským prohlášeny „veřejným lázeňským místem“.

Václav Skalník
zahradník, který v roce 1817 započal vybudování parků v Mariánských Lázních. Za finanční podpory tepelského kláštera zde zahradník Václav Skalník, architekt Jiří Fischer a stavitel Anton Thurner z nehostinného, bažinatého údolí vytvořili mezi lety 1817–1823 půvabné parkové město s klasicistními a empírovými domy, altány, pavilony a kolonádami.

Johann Wolfgang  von Göthe
navštívil Mariánské Lázně v roce 1820. Zavítal sem ještě dvakrát a v roce 1823 zde prožil svůj pozdní milostný román s mladou šlechtičnou Ulrikou von Levetzow. Návštěvu tohoto města si nenechalo ujít mnoho významných kulturních, vědeckých i politických osobností z celého světa - Johann Wolfgang Goethe, princ Friedrich Saský, hrabě Kašpar Šternberk, Jakob Berzelius, Václav Jan Tomášek, Marie Szymanowská.

Dne 29. 5. 1865 byly Mariánské Lázně výnosem císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Privilegiem císaře byl městu udělen dne 1. 6. 1866 městský znak. Z významných osobností poctili město svou návštěvou m.j. Fryrderyk Chopin, Richard Wagner, Anton Bruckner.

Zlatý věk Mariánských Lázní mezi lety 1870–1914 dodnes připomínají četné přestavby a novostavby lázeňských budov, hotelů, kolonád i kostelů, provedené architekty Friedrichem Zicklerem, Josefem Schafferem, Arnoldem Heymannem a Josefem Forberichem. Byly rozšířeny parky a vytvořeny romantické vyhlídky.

Anglický král Edward VII.
navštívil Mariánské Lázně poprvé roku 1897. Během první návštěvy se mu Mariánské Lázně zalíbily natolik, že se sem vrátil ještě osmkrát.

V roce 1872 město získalo železniční spojení s Chebem, Vídní a Prahou přes Plzeň a roku 1898 s Karlovými Vary. V té době přijíždí do města snad nejvíce hostů: Gustav Mahler, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka, Rudyard Kipling, Mark Twain, Thomas Alva Edison, Pierre de Coubertin, anglický král Edward VII., císař František Josef I.

Více informací :https://www.marianskelazne.cz/o-meste/historie-mesta/

  • Johann Josef Nehr
  • Karel Kašpar Reitenberger
  • Václav Skalník
  • Zakládací listina
  • Anglický král Edward VII.
  • Johann Wolfgang von Göthe