Co léčíme v Mariánských Lázních

Lékařská péče v Mariánských Lázních má dlouhou a slavnou tradici. Původně lékaři oslovovali pacienty přímo na lázeňské kolonádě. Dnes zkušení lázeňští lékaři - balneologové ordinují přímo v lázeňských hotelích.

C:\fakepath\ DSC3127

Nemoci pohybového ústrojí

 • metabolická onemocnění s postižením kloubů
 • vertebrogenní algický syndrom (bolesti zad)
 • bolestivé funkční poruchy páteře
 • stavy po úrazech pohybového ústrojí a ortopedických operacích
 • náhrady kloubní
 • artritida v nezánětlivém stavu

Nemoci srdce a cév

 • hypertenze prvního a druhého stupně
 • ischemická choroba srdeční
 • stavy po operaci srdce
 • stavy po infarktu myokardu
 • funkční poruchy periférních cév
 • stavy po trombóze
 • ischemická choroba dolních končetin ( ICHDK)

Onemocnění ledvin a močových cest

 • nespecifické chronické záněty cest močových
 • chronická pyelonefritida
 • stavy po operacích ledvin a močových cest
 • stavy po transplantaci ledviny
 • stavy po operacích prostaty
 • prostatitis

Nespecifické nemoci dýchacího ústrojí

 • chronická bronchitida
 • chronické onemocnění horních a dolních cest dýchacích
 • bronchiální astma
 • alergické nemoci dýchacích cest
 • stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích
 • alergické rýmy
 • následná péče po virových a bakteriálních onemocněních, včetně Covid-19

Nemoci poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

 • obezita
 • dna
 • zácpa
 • non insulin dependentní diabetes mellitus (II. typu)
 • hyperlipoproteinemie

Obecné kontraindikace lázeňské léčby

 • Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního typu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s TBC dýchacího ústrojí nebo jinou formou TBC, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.
 • Všechny nemoci v akutním stádiu. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
 • Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
 • Labilní diabetes mellitus a dekompensovaný diabetes mellitus.
 • Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu. Kachexie všeho druhu.
 • Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
 • Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči.
 • Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
 • Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze /s výjimkou nevidomých/. Přijetí nemocného /zpravidla s průvodcem/ je popřípadě možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
 • Inkontinence moče a stolice.
 • Těhotenství.
 • Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. Hypertenze na 16 kPa diastolického tlaku /-120 mm Hg/.