+420 354 622 651

Dotace na ubytování

Využijte možnosti finančního příspěvku na ubytovaní z dotačního fondu Karlovarského kraje V DOBĚ OD 01.10. - 31.12.2020

Zastupitelstvo Karlovarského kraje na základě usnesení č. ZK 292/09/20 ze dne 14. 09. 2020 vyzývá níže specifikované fyzické osoby (dále jen „oprávněné osoby", „způsobilí žadatelé" a „žadatelé") k podání žádosti o dar z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen „dárce") na podporu ubytování v ubytovacích zařízeních na území dárce v době od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 (dále jen „výzva").

Dar je určen pro všechny fyzické osoby nepodnikající (občany) s trvalým pobytem na území Evropské unie.
Dar je určen na kompenzaci výdajů za ubytování v ubytovacím zařízení, které se nachází na území dárce bez rozlišení kategorie poskytovaných ubytovacích služeb (ubytovací zařízení s oprávněním poskytovat ubytovací služby – IČO).
Pro naplnění účelu specifikovaného v předchozím odstavci vyčlenil dárce finanční prostředky v celkové výši 3 mil. Kč. Tyto prostředky mohou být v průběhu poskytování daru i opakované navýšeny na základě rozhodnutí orgánu kraje.

Dar je možné poskytnout při ubytování minimálně 3 (tří) po sobě následujících nocí a maximálně za 6 (šest) po sobě následujících nocí nepřetržitě v jednom ubytovacím zařízení.
Maximální možná výše daru je stanovena ve výši 50 % účtovaných výdajů v ubytovacím zařízení na ubytování za jednu osobu a noc, maximálně však 300 Kč za jednu noc a osobu.

Aktuální podmínky pro čerpání dotaceZDE

  • C:\fakepath\Dotace Karlovarského kraje
  • C:\fakepath\DOTACE
PARKHOTEL GOLFv Mariánských Lázníchhodnocení